Valikko Sulje

Tekijä: Valovirta

Houston, we have a kohtaanto-ongelma – Hack the Script -hankkeen hackathonit 21.4. ja 28.4.

Hack the Script -hanke pyrkii löytämään uusia ratkaisuja ongelmaan, joka mielestäni kiteytyy kysymykseen: miten käsikirjoittaja työllistyy?

Toivon osaavani pohtia tätä kysymystä useasta eri näkökulmasta: esimerkiksi freelance-käsikirjoittajan, vastavalmistuneen kirjoittajan, kuukausipalkkaisen sarjakirjoittajan, apurahalla/apurahatta kirjoittavan käsikirjoittajan, yksinäisen kirjoittajan, työparin kanssa työskentelevän kirjoittajan, kirjoittajahuoneessa työskentelevän pääkirjoittajan, koti-isän joka yrittää palata työelämään, työttömän työnhakijan, muulla alalla työskentelevän käsikirjoittajan, lehtorin, hanketyöntekijän…

hacks logo vaaka

Tervetuloa!

Tervetuloa Hack the Script -hankkeen sivuille! Hankkeen tavoitteena on vahvistaa audiovisuaalisen alan nuorten työtä hakevien käsikirjoittajien osaamista ja edistää heidän työllistymistään dialogissa työnantajien kanssa.

Huhtikuussa 2021 järjestetään kaksi työnantajille ja työnhakijoille suunnattua hackathon-tapahtumaa, joissa kartoitetaan ja tunnistetaan työnantajien tarpeita sekä työtä hakevien käsikirjoittajien osaamista ja tehdään molempien osapuolten tarpeita näkyväksi.

Hackathoneissa tuotetun tiedon pohjalta kehitetään etätyönhakuprosessia. Lisäksi kerätyn tiedon pohjalta tehdään selvitystyötä alan kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi.

Lisätietoja hackathonien aikatauluista.

FI