Menu Close

Hack the Script

Hack the Script (HackS) -hankkeen tavoitteena on vahvistaa audiovisuaalisen alan nuorten työtä hakevien käsikirjoittajien osaamista ja edistää heidän työllistymistään dialogissa työnantajien kanssa.

Audiovisuaalisen alan tunnistettu ongelma on työtä hakevien käsikirjoittajien vaikeus löytää työpaikkoja, jotka eivät koskaan tule avoimeen hakuun. Toisaalta tuotantoyhtiöiden on haastavaa löytää sellaisia työntekijöitä, joiden osaaminen vastaa juuri sen hetkisiä tuotannon tarpeita.

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan audiovisuaalisen alan käsikirjoittajille tarkoitettu vuorovaikutteinen etätyönhaun malli, jolla pyritään vastaamaan työnhakijoiden osaamisen ja työvoiman kysynnän kohtaanto-ongelmaan.

HackS-hankkeen etätyönhaun mallissa työnhakija voi ilmentää ja osoittaa osaamistaan kestävällä ja työnantajan tarpeet huomioivalla tavalla. Työnhakumalli pohjautuu Virtual Writers’ Room -hankkeessa kehitettyyn etäkäsikirjoittamisen malliin.

Hanke tuo uutta työnhaun ja rekrytoinnin osaamista audiovisuaalisen alan työnhakijoille, työnantajille, opiskelijoille sekä työnhakupalveluille.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

EN